Psychosomatische Fysiotherapie

Een psychosomatisch fysiotherapeut onderzoekt en behandelt cliënten met lichamelijk klachten waarbij psychisch en sociale factoren een rol spelen in zijn of haar herstel. Meer dan een algemeen fysiotherapeut kijkt de psychosomatisch fysiotherapeut naar u als gehele persoon én naar uw leefomgeving.

Enkele voorbeelden:

– chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
– onverklaarde lichamelijke klachten
– ‘niet lekker in je vel zitten’
– overspanning en/ of burn-out
– depressie m.a.g. lichamelijke klachten
– angst/ onzekerheid en angststoornissen m.a.g. lichamelijke klachten

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van uw hulpvraag, een intakegesprek en een onderzoek, worden samen met u de doelen van de behandeling bepaald en een therapieplan opgesteld. U leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen en de therapeut helpt u bij het ontwikkelen en toepassen van een gezonde levensstijl. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn: veranderen van de factoren die de klacht in stand houden, toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van ademhaling of adempatroon, verhogen van uw algehele belastbaarheid middels oefentherapie en het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen. De lichamelijke klacht die u heeft is hierbij het aangrijpingspunt!

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. Er wordt dan -met uw toestemming- samengewerkt met de verwijzend arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners. Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat u zo goed en zo vlot mogelijk herstelt. Voor een goed herstel is een actieve inzet noodzakelijk.

 

Onze psychsomatisch fysiotherapeute:

Dana Mollen

Ontwikkeling Phytalis | InFysio